బిజినెస్ ఓనర్ కి ఉండవలసిన కొన్ని నాయకత్వ లక్షణాలు

బిజినెస్ ఓనర్ కి ఉండవలసిన కొన్ని నాయకత్వ లక్షణాలు

ఏ విధంగా ఒక మనిషి మంచి నాయకుడు అనిపించుకోగలుగుతాడు అనే ప్రశ్న కు సమాధానం చాలా మందికి తెలుసుకోవాలనే ఉంటుంది. కొంతమంది మనుషులు సహజసిద్ధంగానే లీడర్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు, మరి కొంత మంది తాము తలుచుకుంటే మంచి లీడర్ గా అవగలిగే వారు ఉంటారు. ఒక టీం ని ముందుండి నడపడం అంత సులభం...
బిజినెస్ లకు ఎంతో అవసరమైన కొన్ని కస్టమర్ రేలషన్ షిప్ పద్దతులు

బిజినెస్ లకు ఎంతో అవసరమైన కొన్ని కస్టమర్ రేలషన్ షిప్ పద్దతులు

ఏ బిజినెస్ లోనైనా కస్టమర్ లది ముఖ్యమైన భాగం. బిజినెస్ కి ఉండే అత్యుత్తమ ఆస్థి కస్టమర్లే.. కాబట్టి ఒక బిజినెస్ లో కస్టమర్ రిలేషన్స్ సక్రమంగా ఉండటం ఎంతో అవసరం. ఎటువంటి చెడు జరగకుండా కస్టమర్ లకు అసౌకర్యం కలుగకుండా ప్రతి బిజినెస్ తప్పని సరిగా అనుసరించాల్సిన కొన్ని ఉత్తమ...
జాబ్ చేస్తూ బిజినెస్ బాలన్స్ చేస్తున్న Entrepreneurలకు కొన్ని టిప్స్

జాబ్ చేస్తూ బిజినెస్ బాలన్స్ చేస్తున్న Entrepreneurలకు కొన్ని టిప్స్

చాల మందికి బిజినెస్ చెయ్యాలనే కోరిక ఉన్నప్పటికీ, రెగ్యులర్ జాబ్ లో  ఉండే సౌకర్యాలను వదులుకోవడానికి భయపడుతూ కాస్త వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు మరి కొంత మంది ఒక పక్క జాబ్ చెస్తూనే బిజినెస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఒక చేత్తో ఉద్యోగాన్ని మరొక చేత్తో బిజినెస్ ను మేనేజ్ చేసే...
బిజినెస్ లో 10 కమాండ్మెంట్స్

బిజినెస్ లో 10 కమాండ్మెంట్స్

సాధారణంగా మతానికి సంబంధించిన 10 కమాండ్మెంట్స్ అనగా విశ్వాసాలకు, నీతి మరియు ఆరాధన కు సంబంధించిన కొన్ని చట్టాలు.అలానే బిజినెస్ కు సంబంధించి కూడా మీ సంస్థ ను గురించి తెలియచేసి అది విజయం సాధిస్తున్నది లేనిదీ తెలియచేసే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. పూర్తిగా మీ సంస్థ ను మరియు దాని...
బిజినెస్ పార్టనర్ ను ఎంచుకునేటప్పుడు ఎటువంటి అంశాలను పరిగణించాలి

బిజినెస్ పార్టనర్ ను ఎంచుకునేటప్పుడు ఎటువంటి అంశాలను పరిగణించాలి

శూన్యం నుంచి ప్రారంభించి బిజినెస్ ను ఒక స్థాయికి తీసుకొని రావడానికి ఖచ్చింతంగా ఎంతో శ్రమ కావలసి ఉంటుంది. అదే విధంగా సరైన మనుషులు మీ చుట్టూత సరైన సమయంలో ఉండి మీకు సహకరించడం జరగి ఉంటుంది. కాని మాములుగా చాలా మందికి కలిగే సందేహం వారు మనకు మరియు మన బిజినెస్ కు సరైన వారు...
Page 1 of 812345...Last »
error: Content is protected !!