స్టూడెంట్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సబ్జెక్టు ని కేవలం జాబ్ తెచ్చుకునే ఒక కోర్స్ లా మాత్రమే చూస్తున్నారు. కానీ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటే మార్కెట్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ లేదా సర్వీస్ ఎలా సేల్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. భవిష్యత్తులో entrepreneurship వైపు మళ్లితే ఎలా మార్కెట్ చేసుకోవాలో కూడా తెలుస్తుంది. ఆ వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకోసం .

Please subscribe to our Channel www.youtube.com/smarttelugu

Comment using Facebook for quick reply

error: Content is protected !!
వెబ్ సైట్ ఆర్టికల్స్ మీ Email కి పొందండి.

వెబ్ సైట్ ఆర్టికల్స్ మీ Email కి పొందండి.

Read Online Business Updates, Startup news in your E-mail

You have Successfully Subscribed!