వెబ్ సైట్ డొమైన్ (వెబ్ సైట్ పేరు ) ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో చాలా మందికి తెలియదు. అలానే వెబ్ సైట్ డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తులు తీసుకుంటే వెబ్ సైట్ డొమైన్ సెక్యూరిటీ పెంచుకోవచ్చు. అలానే మనకు అవసరం లేని సర్వీసెస్ లు కొనకుండా జాగ్రత్తపడాలి. అలా, ఒక వెబ్ సైట్ పేరు ఎంచుకొని,godaddy లాంటి హోస్టింగ్ కంపెనీ సైట్ లో ఎలా కొనవచ్చో ఈ వీడియోలో చూపించాను.

How to Book a Website Domain Name in Telugu Video

Comment using Facebook for quick reply

error: Content is protected !!
వెబ్ సైట్ ఆర్టికల్స్ మీ Email కి పొందండి.

వెబ్ సైట్ ఆర్టికల్స్ మీ Email కి పొందండి.

Read Online Business Updates, Startup news in your E-mail

You have Successfully Subscribed!